Ensimmäinen Sana

Raamatun ensimmäisen Sanan
(בראשית = Alussa / Esikoisessa)
kaksi ensimmäistä kirjainta paljastivat,
että on Isä ja Poika.

Isän luona oli Poika.
Mutta tämä oli kuoleva nisunjyvän lailla.

Kun ristinkuoleman aika lähestyi,
Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen
Isän kodista.

”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa.
Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille,
että minä menen
valmistamaan teille sijaa?
Ja vaikka minä menen
valmistamaan teille sijaa,
tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni,
että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”

Ja sieltähän Poika oli tullut.

”Alussa oli Sana,
ja Sana oli Jumalan tykönä,
ja Sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.

Ja Sana tuli lihaksi,
ja asui meidän keskellämme,
ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta,
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä”

Siis alussa Poika oli tuossa Isän kodissa.
Sitten Hän tuli lihaksi ristinkuolemaa varten.

Pojan eli Esikoisen
– jonka oli kuoltava nisunjyvän lailla –
matka Isän kotoa ristille on paljastettu
jo tuossa Raamatun ensimmäisessä Sanassa,
joka alkaa kirjaimella/kuvalla

ב -> Talo / Koti

ja päättyy kirjaimeen/kuvaan

ת -> Risti