Alfa ja Omega

Raamatun ensimmäisen virkkeen
keskellä eli huippukohdassa
on partikkeli,
joka muodostuu heprean aakkosten
ensimmäisestä ja viimeisestä kirjaimesta.
אֵ֥ת

Sitä käytetään hepreassa osoittamaan akkusatiivi.
Jos tuon partikkelin kuitenkin kääntäisi,
niin siinä sanottaisiin tähän tapaan:

Alussa
loi
Jumala
– Alfa ja Omega
– Ensimmäinen ja Viimeinen
– Alku ja Loppu
taivaat
ja
maan

Uuden Testamentin puolella
Jeesus käyttää itsestään
juuri noita ilmaisuja,
jota Raamatun ensimmäisen
lauseen keskelleä eli huippukohdassa
oleva kahden kirjaimen muodostama
Sana käännettynä tarkoittaisi.

Raamattu ja jo sen ensimmäinen virke
siis korostaa koko ajan
Pojan ratkaisevan tärkeää asemaa.
Hän on tämän projektin Pää.

Sana Jumala
on monikkomuotoinen
ja sen voisi kääntää sanalla
Valtiaat.

Mutta koko tämä luomakunta
on luotu Pojassa ja Poikaa varten.

”Sillä hänessä luotiin kaikki,
mikä taivaissa ja mikä maan päällä on,
näkyväiset ja näkymättömät,
olkoot ne
valtaistuimia tai herrauksia,
hallituksia tai valtoja,
kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
ja hän on ennen kaikkia,
ja hänessä pysyy kaikki voimassa.”

Ja koska Hän on tämän projektin pää,
mikä käy siis ilmi jo
Raamatun ensimmäisestä lauseesta,
täytyi Hänen myös kantaa vastuu
luomansa luomakunnan pelastamisesta,
mikä myös kävi salatusti ilmi jo
Raamatun ensimmäisestä Sanasta.